Çift Ektopik Tiroid: Olgu Sunumu

Topaloğlu İ., Doğan Ö., Berkiten G., Coşkun G.

Özet: Ektopik tiroid, tiroid dokusunun anormal migrasyonu ile oluşan ve prevalansı yaklaşık olarak 1/100.000 – 1/300.000 olan konjenital bir patolojidir. En sık görülen lokalizasyonu foramen cecum olup, tiroidin iniş yolu üzerinde herhangi bir yerde görülebilir. Çift ektopik tiroid dokusu oldukça nadir izlenen bir durumdur. U.Ö. 17 yaşında, erkek hasta boyunda şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede boyun orta hatta hafif sağa doğru deplase, hafif sert, fikse olmayan, dil hareketlerine bağlı yer değiştiren 4x3 cm boyutunda kitle saptandı. Boyun Bilgisayarlı Tomografi tetkikinde infrahyoid orta hat sağ paramedian yerleşimli 3 cm çaplı tiroglossal kist, periferinde tiroid dokusu ve ayrı lokalizasyonda dil kökünde lingual tiroid ile uyumlu 2 cm çaplı dens yumuşak doku alanı izlendi. Normal yerleşimde tiroid dokusu mevcut değildi. Kitleden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu tiroglossal kist ile uyumlu geldi. Olgu literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-185

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale