Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Nazofarenks Tüberkülozu: Olgu Sunumu
 

Nazofarenks Tüberkülozu: Olgu Sunumu

Topaloğlu İ., Doğan Ö., Berkiten G., Coşkun G.

Özet: Nazofarenks, tüberkülozun yerleşim yeri açısından oldukça nadir bir bölgedir. Genelde aktif pulmoner veya sistemik enfeksiyonun hematojen ve lenfatik yayılımı sonucu gelişir. M.Ö. 36 yaşında bayan hasta, yaklaşık dört aydır her iki kulağında işitme kaybı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Muayenede her iki kulakta timpanik membranlar sağlam, zardaki ışık üçgeni kaybolmuş, mat görünüm mevcut idi. Effüzyonlu otitis media ön tanısı ile hastaya odyolojik incelemeler yapıldı. Timpanogram bilateral Tip B idi ve odyogramda her iki kulakta ortalama 30 dB iletim tipi işitme kaybı saptandı. Nazofarenks endoskopik muayenesinde tüm posterior duvarı tutup, torus tubariuslara doğru yayılım gösteren kirli ülseromembranöz lezyon izlendi, multipl punch biyopsiler alındı. Histopatolojik inceleme sonucu kazeifiye granülomatöz iltihap (tüberküloz enfeksiyonu ile uyumlu) olarak rapor edildi. Hastanın her iki kulağına ventilasyon tüpü takıldı, antitüberküloz tedaviye başlanıldı. Olgu literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-242

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale