Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Farklı Vestibuler Patoloji Gruplarında Elde Edilen Dizziness Handikap Envanteri (Dhı) Sonuçlarının Karşılaştırılması
 

Farklı Vestibuler Patoloji Gruplarında Elde Edilen Dizziness Handikap Envanteri (Dhı) Sonuçlarının Karşılaştırılması

Şerbetçioğlu B., Mutlu B., Mungan S., Durgut M., Dikbaş M.

Amaç: Farklı vestibuler patolojilerde elde edilen DHI skor sonuçları birbiriyle karşılaştırılarak bu patolojilerin ayırıcı tanıdaki olası ek katkısı araştırıldı. Gereç-Yöntem: Kliniğimizde 2004-2009 tarihleri arasında denge bozukluğu ve/veya baş dönmesi yakınmaları nedeniyle vestibuler değerlendirmeye tabi tutulan 129 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 42’si erkek, 87’si kadın olmak üzere yaş ortalaması 47.33±13.96 (yaş aralığı 18-79) yıldır. Bu hastaların 37’si unilateral periferik vestibulopati (UPVP), 26’sı Meniere, 26’sı nonspesifik vertigo, 22’si migren, 18’i ise santral vestibuler patoloji tanısı aldı. Envanterin alt grupları olan fiziksel, emosyonel ve fonksiyonel sorular ve skorları ile birlikte envanterin toplam skorları, tanı grupları açısından (p<0.05 anlamlılık düzeyinde) istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Santral patoloji hastalarının puanlarının migren, Meniere ve nonspesifik vertigo hastalarından anlamlı derecede kötü (p<0.05), Meniere ve unilateral periferik vestibulopati hastalarının puanlarının migren hastalarından anlamlı derecede kötü (p<0.05) skorlar gösterdiği saptandı. Unilateral periferik vestibulopati hastalarının puanlarının da nonspesifik grup puanlarından anlamlı derecede düşük olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Vestibuler sistem hastalıklarında çoğunlukla tedavi başarısının subjektif olarak belirlenmesi ve takibinde kullanılan DHI Skorlaması, patolojinin direkt tanısında rol oynamamasına karşın farklı patolojilerde farklı bulguların elde edilmesi, bu skorlamanın vestibuler değerlendirme bataryasında yer almasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-61

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale