Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Deneysel Cisplatin Ototoksisitesinde Steroid İle Laktatın Protektif Etkinliği
 

Deneysel Cisplatin Ototoksisitesinde Steroid İle Laktatın Protektif Etkinliği

Şanlı A., Paksoy M., Eken M., Aydın S., Ayduran E., Oktay A. Z.

Amaç: Cisplatin ototoksisitesinde intratimpanik deksametazon ve laktatın koruyucu etkinliğini tespit etmek amacıyla karşılaştırılmalı çalışma yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 30 dişi Wistar cinsi sıçan uzerinde gercekleştirildi. Hayvanlar dört gruba ayrıldı. Bütün hayvanların uygulamalar öncesinde ABR (auditory brainstem response) ile bazal işitme eşikleri saptandı. Birinci gruba (n:6) intratimpanik (İT) salin solusyonu, ikinci gruba (n:8) intraperitoneal (İP) cisplatin, üçüncü gruba (n:8) İP cisplatin ile birlikte İT deksametazon, dördüncü gruba (n:8) İP cisplatin ile birlikte İT ringer laktat solusyonu uygulandı. Deksametazon ringer laktat ve salin uygulamasına ise üç gün boyunca devam edildi. Başlangıç gününden dört gün sonra tüm gruplara kontrol ABR testi uygulandı. ABR ile 4 kHz, 8 kHz, 12 kHz ve16 kHz frekanslarındaki eşikler ölçüldü. Bulgular: Çalışma sonucunda İP cisplatin verilen 2. grupta 4 kHz ve 8 kHz frekanslarının etkilenmeyip, sadece 12 kHz ve 16 kHz frekanslarının etkilendiği görüldü. (P=0.003). Böylelikle cisplatinin istatistiksel olarak anlamlı duzeyde (p<0.05) işitme kaybı yaptığı saptandı. İP cisplatinle birlikte İT deksametazon ve İT ringer laktat solusyonunun verildiği gruplarda uygulama öncesi ve sonrası ABR eşik ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmayıp yalnız cisplatin uygulanan gruba göre ABR eşiklerinde önemli ölçüde korunma sağlandığı görüldü. Sonuçlar: Cisplatin içeren kemoterapi protokollerinde ototoksik yan etkiyi azaltmak için klinik uygulamaya İT deksametazon ve ringer laktat solusyonunun dahil edilmesine yönelik klinik çalışmaların yapılması düşünülebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-98

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale