Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Adenoid Hipertrofisi ve Adenoidektomi Operasyonunun Baş Postürü ve Hyoid Kemik Pozisyonuna Etkileri
 

Adenoid Hipertrofisi ve Adenoidektomi Operasyonunun Baş Postürü ve Hyoid Kemik Pozisyonuna Etkileri

Yıldırım M., Kılınç S. A., Kama D. J.

Amaç: Bu çalışmada amacımız adenoid hipertrofisinin baş postüründe ve hyoid kemik yerleşiminde oluşturduğu değişiklikleri saptamak ve bu değişikliklerin adenoidektomi operasyonu sonrası ne derece düzeldiğini ortaya koymaktır. Gereç-Yöntem: Çalışmaya adenoid hipertrofisi tanısı konulan ve operasyon planlanan 35 hasta dahil edildi. Etik kurul onayı alındı. Hastaların operasyon öncesinde ve operasyondan 3 ay sonra doğal baş pozisyonunda sefalogramları çekildi. Kranioservikal açılanma ve hyoid kemik pozisyonu ve faringeal havayolu mesafesi sefalogram üzerinde referans noktaları temel alınarak değerlendirildi. Adenoidektomi öncesi ve adenoidektomiden 3 ay sonra sefalogram üzerinden ölçülen değerler dependent student t test kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 35 hasta (14 kadın ve 21 erkek, yaş ortalaması 7,68± 1.69 yıl) dahil edildi. Hastaların adenoidektomi öncesi ve sonrası nazal seviye ve yumuşak damak seviyesindeki faringeal havayolun ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış mevcuttu (p=0.000). Ancak dil kökü ve mandibulanın gonion seviyesindeki havayolunda anlamlı değişiklik saptamadık. Kranial postür incelemelerinde ise, ameliyat öncesine oranla postoperatif dönemde kranioservikal açılanmada azalma saptadık. Hyoid kemik, operasyon sonrası dönemde öncesine oranla anteriora doğru yer değiştirdiğini saptadık. Fakat bu ölçümler istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.005). Sonuç: Adenoidektomi operasyonundan sonra doğal baş pozisyonunda ve hyoid kemik pozisyonunda değişiklikler oluşabilmektedir. Bu değişimlerin uzun süreli olarak devam ettiğini ve bu operasyonun etkilerinin daha geç dönemde de değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-75

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale