Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Otoskleroz Cerrahisi Sonuçlarımız
 

Otoskleroz Cerrahisi Sonuçlarımız

Özbilen S., Göksu N., Bayramoğlu İ., Uygur K., Kemaloğlu Y. K., Bayazıt Y. A., Çatlı T., Körkuyu E., Cebeci. S.

Giriş: Otoskleroz; otik kapsülün primer, foküsler halinde yeni kemik oluşumuyla karakterize etyolojisi kesin olarak bilinmeyen , genellikle ilerleyici iletim tipi işitme kaybıyla seyreden bir hastalığıdır. İnsidansı %0,5-1 arasındadır.Hastalık kadınlarda iki kat fazla görülür, ortalama başlangıç yaş 25-30 civarındadır. Bu hastalığın iletim tipi işitme kaybı yapan formunda tedavide en sık başvurulan ve etkili yöntem cerrahidir. Amaç: Kliğimizde yapılmış olan otoskleroz ameliyatlarının sonuçlarını değerlendirmek ve ameliyat başarısını etkileyen faktörleri literatür bilgisi dahilinde tartışmak amaçlanmıştır. Gereç- yöntem: Kliniğimizde 1996 ile 2008 yılları arasında otoskleroz tanısıyla ameliyat edilen 232 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, işitma durumları,iki taraflı olması , çınlama, vertigo ve süreleri, ameliyat bulguları, cerrahi teknikleri, kullanılan piston özellikleri, preoperatif ve postoperatif 1.,3.,6., ve 12. ay işitme testleri incelendi. Hava- kemik aralığı 500hz, 1000hz ve 2000hz ortalamaları alınarak hesaplanmış ve not edildiştir. Ameliyat başarısı preoperatif dönemdeki hava kemik aralığındaki düzelme ve speech diskriminasyon skorlarındaki değişikliğe göre belirlendi. Bulgular: Bu çalışmada hastalarda cerrahi başarı oranı oldukça anlamlı saptanmış olup,uygulanan cerrahi teknikler sonrasında elde ettiğimiz işitme kazanımları açısından, istatistiksel olarak herhangi bir cerrahi tekniğin üstünlüğü bulunmamıştır. Tartışma-sonuç Otoskleroz tedavisinde cerrahinin önemli noktaları tartışılacaktır

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-106

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale