Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Tiroidektomi tekniğinin rekürens paralizisi ve hipoparatiroidizm üzerine etkisi var mıdır?
 

Tiroidektomi tekniğinin rekürens paralizisi ve hipoparatiroidizm üzerine etkisi var mıdır?

Özturan O., Aksoy F., Karataş A., Veyseller B., Yıldırım Y.S., Bayraktar İ. G. F.

Özet Reküren larengeal sinir paralizisi ve hipoparatiroidizm tiroid ameliyatlarının en korkulan komplikasyonlarıdır. Ekstrakapsüler yaklaşımla yapılan tiroidektomilerde reküren larengeal sinir mutlaka ortaya konmalıdır. Ancak trakeoözofagial olukta sinirin aranması için yapılan aşırı diseksiyon, paratiroidlerin devaskülarize olmasına neden olarak geçici veya kalıcı hipoparatiroidizme yol açabilmektedir. Çalışmamızda reküren larengeal siniri bulma tekniklerinin reküren sinir paralizisi ve hipoparatiroidizm üzerine etkileri araştırıldı. Kliniğimizde son 3,5 yılda tiroid cerrahisi yapılan 200 hastanın verileri olarak incelendi. Hastalar reküren larengeal sinir bulunması için uygulanan tekniğe göre 2 gruba ayrıldı. Birinci grup superior pedikül bağlanmasını takiben sinirin larenkse girdiği bölgeden aramaya başlanarak superior-inferior doğrultuda gerçekleştirilen total tiroidektomiler ve ikinci grup ise inferior pedikül bağlanarak trakeoözofagial olukta sinir tanımlanması yapılıp inferior-superior doğrultuda total tiroidektomi uygulanan hastalardan oluşmaktadır. Birinci grupta 68, ikinci grupta ise 132 hasta vardı. Birinci gruptaki hastaların 19’una loboistmektomi, kalan 49 hastaya total tiroidektomi uygulandı. İkinci grupta ise 42 olguda loboistmektomi, 90 hastaya total tiroidektomi uygulandı. Grup 1’de 117, ikinci grupta ise 222 rekürens diseksiyonu yapıldı. Birinci grup hastalarda rekürens larengeal sinir paralizisi görülmedi. İkinci grupta 2 hastada (% 0.9) tek taraflı rekürens paralizisi görüldü. Birinci grupta 4 hastada (%5.88), ikinci grupta ise 19 hastada (%14,39) geçici hipoparatiroidizm görüldü. Kalıcı hipoparatiroidizm sadece ikinci grup hastalarda vardı ( %3). İki grup arasında rekürens paraliziler ve hipoparatiroidizm sıklıkları açısından değerlendirildiğinde birinci grupta komplikasyon sıklığının çok daha düşük olduğu ve bu farkın istatistiki olarak oldukça anlamlı olduğu görüldü ( P< 0.005). Tiroidektomilerde reküren larengeal sinirin trakeoözofagial olukta aranması esnasında paratiroidlerin devaskülarise edilmesi geçici veya kalıcı hipoparatiroidizme yol açması açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda superior-inferior yaklaşımla yapılan tiroidektomilerde rekürens paralzisi ve hipoparatiroidizmin istatistiki olarak anlamlı derecede daha az görüldüğü sonucuna varılmıştır. Superior-inferior yaklaşımının komplikasyonlardan kaçınmak için daha güvenilir bir teknik olduğu görülmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-12

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale