Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Koklear İmplantasyon Sonrası Fasiyal Sinir Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 

Koklear İmplantasyon Sonrası Fasiyal Sinir Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Kaytaz A., Enver Ö., Korkut N., Kızıltan M., Öztürk Ö., Karaman E., Şimşir H., Adatepe U. N.

Amaç: Koklear implantasyon yapılan hastalarda operasyon sonrası dönemde, iç kulağa yerleştirilen elektrotların fasiyal sinire yakın komşuluğu nedeni ile oluşması muhtemel akson hasarının elektrofizyolojik olarak saptanması. Gereç ve Yöntem: Bilateral ileri derece nörosensoriyal tip işitme kaybı nedeniyle koklear implantasyon yapılan 11 hastadan kooperasyon kurulabilen 8’i (5’i prelingual, 3’ü postlingual işitme kaybı) çalışmaya dahil edildi. Yaşları 4-29 arasında değişen (ort: 11.4±9.2) hastaların beşi erkek üçü kız idi. Bütün hastalarda sağ kulağa basit mastoidektomi + posterior timpanotomi + kokleostomi yöntemi kullanılarak koklear implantasyon yapıldı ve koklear implant olarak “Neurelec Digisonic SP Cochlear İmplant” kullanıldı. Hastaların postoperatif dönem 9-21. aylarda (ort: 15.6±4.3) yapılan elektrofizyolojik incelemeleri için Neuropack MEB (Tokyo, Japan) marka elektromiyografi cihazı kullanıldı. Kayıtlar koklear implant cihazı kapalı, açık-normal ortam ve açık-tiz ses verilmesi sırasında ve her iki fasiyal sinir iki yanlı uyarılarak distal latensleri ve amplitüdleri kaydedilecek şekilde yapıldı. Bulgular: Postoperatif dönemde fasyal paralizi dahil olmak üzere herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Sağ ve sol fasial sinir distal latensleri arasında cihazın kapalı, cihazın açık fakat normal ortamda ve cihazın açık tiz sesli uyarımları sırasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (sırasıyla sağ: 2,69±0,59, 2,77±0,65, 2,70±0,73 msn; sol: 2,71±0,45, 2,86±0,33, 2,74±0,31 ms). Fasiyal sinir amplitüdlerinin iki taraflı karşılaştırılmasında ise 3 ayrı durumda da ölçülen amplitüd ortalamaları sağ taraf aleyhine belirgin düşük (sağ: 1,44±0,68, 1,51±0,57, 1,65±0,58mV; sol: 2,28±0,95, 2,30±1,16, 2,24±1,04) bulunmasına rağmen vaka sayısının yetersizliğinden dolayı istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu amplitüd farkı %14-58,3 arasında değişmekteydi. Sonuçlar: İstatistiksel anlamlılık olmamasına rağmen koklear implant takılan kulakta elektrofizyolojik olarak belirgin amplitüd düşüklüğü tespit edilmesi klinik olarak anlamlı kabul edilebilir. Çalışmamız bir ön çalışma olup, daha ileri sayıda vakalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-122

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale