Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Mesane Ve Larenksin Eşzamanlı Karsinomu: Olgu Sunumu
 

Mesane Ve Larenksin Eşzamanlı Karsinomu: Olgu Sunumu

Kaptaner S., Bayol Ü., Yiğitbaşı O.G., Çukurova İ., Çelik A. B., Ülker C., Dağaşan A., Çolak A. M.

ÖZET: Malignite saptanan hastalarda mevcut olan veya sonradan çıkan kitlelerin metastaz dışında senkron ya da metakron maligniteler olabileceği akılda tutulmalıdır. Hastanın izlemi sırasında yeni ortaya çıkan semptomlar dikkate alınmalıdır ve malign tümör saptanan her 20 hastadan birinde sekonder bir tümör gelişebileceği unutulmamalıdır. Genitoüriner kanserli hastalarda bu ikincil maligniteler senkronize, önceden veya sonradan ortaya çıkabilmektedir. Bu yazıda larenks karsinomu ve mesane karsinomu tanısı konan 64 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Mesanenin transisyonel hücreli karsinomu tanısıyla takip edilen hastanın larengeal kitlesinden yapılan biopsi sonucu da transisyonel hücreli karsinomla uyumlu gelmiştir. Multipl kanserlerle ilgili yayınlarda mesane tümörünü de kapsayan transisyonel hücreli karsinom sadece birkaç çalışmada sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-20

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale