Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Sert Damakta Mukoepidermoid Karsinom: Bir Vaka Sunumu
 

Sert Damakta Mukoepidermoid Karsinom: Bir Vaka Sunumu

Kocatürk S., Beriat K., Yalçınkaya E.

Tükürük bezi tümörleri tüm baş boyun kanserlerinin %3’ünü oluşturur. Minor tükürük bezi tümörleri ise tüm tükürük bezi tümörlerinin sadece %10-15’lik bir kısmını oluşturmaktadır. Mukoepidermoid Karsinom malign tükürük bezi tümörleri içinde en sık görülen histolojik tiptir. Her yaşta görülebilmesine rağmen insidansı 3. ve 6. dekadlar arasında artmaktadır. Sıklıkla üzeri düzgün mukoza ile kaplı asemptomatik kitle şeklinde karşımıza çıkar.Mukoepidermoid karsinom, minor tükürük bezlerinde en sık damakta lokalize olmaktadır. BT ve MR görüntüleme yöntemleri oral kavite ve orofarenks kanserlerinde en iyi görüntüleme yöntemleridir.. Tümörün tedavisinde temel yaklaşım lokal eksizyondur. Yüksek dereceli tümörlerde ise geniş cerrahi eksizyon, boyun disseksiyonu ve postoperatif radyoterapi önerilmektedir. Bu yazıda sert damakta görülen düşük grade bir minör tükürük bezi mukoepidermoid karsinomu sunulmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-37

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale