Dilde Hemanjiom: Olgu Sunumu

Çankaya H., Yuca K., Kıroğlu F. A., Arı M.

Özet: Hemanjiomlar yenidoğanın en sık görulen tümörü olup ,iyi vaskülarize olmuş, yumuşak, sünger kıvamında, bası uygulandığında küçülebilen ve bası kalktığında hemen eski haline dönebilen normal ve anormal görünümdeki kan damarlarının sayısının artmasıyla ortaya çıkan benign karakterde kitlelerdir . Histolojik olarak kapiller, kavernöz ya da mikst olmak üzere üç tipe ayrılır.En sık yerlestiği organ deri olan hemanjiomlar %80 tek, % 20 bilateral lezyon seklinde ortaya cıkar. Erkek/kadın oranı 1/3’tür Lezyonların yarıdan fazlası baş boyun bölgesinde görülür. Baş boyunda en sık yanak, üst dudak ve üst göz kapağında izlenirler ve çoğunlukla görüntülemeye gerek duyulmadan izlenirler.Dilde çok az oranda hemanjiomlar izlenir. Olguların % 30-50’si doğumda mevcut olup, diğer yarısı doğumdan sonraki ilk ayda ortaya çıkar. Karakteristik olarak 6-12 ay süren proliferasyon döneminin ardından lezyonlar involusyona uğramaya baslar.İnvolusyon hızı kabaca her yıl lezyonun %10’u oranındadır. Buna gore 5 yasında %50’si, 7 yasında %70’i, 9 yasında %90’ı involusyona uğrar.Tedavide cerrahi, kortikosteroid, sklerozon ajanlar, radyoterapi, diatermi, elektrokorizasyon, kriyocerrahi, lazer, İnterferon kullanılır. Bizim olgumuz 18 yaşında bayan olup dilin sol posterolateralinde 1.6X1.5 cm çapında hemanjiomla uyumlu lezyonu mevcuttu.Hasta dilindeki lezyonu 6 yaşında iken fark etmiş olup hastanın yutma esnasında ağrı ve çok sık tekrarlamayan kanamaları dışında şikayeti yoktu.Hastanın KBB ve Baş boyun muayensi doğal olup rutin hemogram ve biyokimyası normal sınırlardaydı..Hastaya lezyonun tam derinliğini öğrenmek için kontraslı MR tetkiki yapıldı.Net sınırlar ortaya konduktan sonra genel anestezi altında radyofrekans yardımı ile lezyon çıkartıldı. Post operatif komplikasyon izlenmedi.Dilde çok nadir görülen bir olgu sunumu yapılmış olup literatür taraması yapılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-28

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale