Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Parafarengeal Yerleşimli Pleomorfik Adenoma Olgusu
 

Parafarengeal Yerleşimli Pleomorfik Adenoma Olgusu

Şekercioğlu N., Mercan M., Yılmaz M., Karaman E., Ülfer E., Aslan M.

Özet: Primer parafarengeal bölge tümörleri nadir olup, baş boyun neoplazmalarının %0.5\'ini oluştururlar; %80 benign, %20 oranında maligndirler. Tükürük bezi tümörleri, nörojenik tümörler ve paraganliomalar sık izlenen tümörlerdir.. Pleomorfik adenom tükrük bezi tümörlerinin en sık görülenidir ve parafarengeal boşluk tümörleri arasında en yaygın olanıdır (% 45.4). Pleomorfik adenom en sık parotis bezinde görülmesine rağmen submandibuler gland, sublingual bez, damak, maksilla, kavum nasi, dudak, yanak, larenks ve nadiren parafarengeal bölgedeki minör tükrük bezlerinden de gelişebilir. Hastalar boyun ağrısı, disfaji, intraoral şişme ve nadir olarak da solunum sıkıntısı ile başvurabilirler. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Biz burada intraoral yaklaşımla çıkarılan parafarengeal minör tükrük bezinden gelişen pleomorfik adenomalı bir olguyu sunduk.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-41

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale