Rinolitiasis: 6 Olgu Sunumu

Akın İ., Sonbay D., Serin Ö., Salman S.

Özet: Rinolitler; nazal kavitede bir nidüs zemininde gelişen düzensiz yüzeyli kalsifiye taşlardır. Nidusun yapısına bağlı olarak eksojen veya endojen olarak sınıflandırılır ve endojen rinolitler daha sık görülür. Radyolojik tetkiklerde ciddi patolojilerle karışabilmekte ve gereksiz cerrahi müdahalelere sebep olmaktadır. Biz bu çalışmada kliniğimizde takibi ve tedavisi yapılan 6 rinolit olgusunu tartıştık.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-62

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale