Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Maksiller sünuse ulaşan, destruksiyon yapan oral kavite piyojenik granülomu
 

Maksiller sünuse ulaşan, destruksiyon yapan oral kavite piyojenik granülomu

Coşkuner T., Sezen O.S., Sivri B., Kayabaşoğlu G., Bala M., Erdaş N.

Özet: Piyojenik granülom, deri ve mukoz membranların benign vasküler bir lezyonudur. Sıklıkla baş ve boyun bölgesinde görülür. Bu lezyonların etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte; etiyolojide travma, gingival ve periodontal hastalıklar, kötü ağız hijyeni, viral veya fungal hastalıkların rol oynadığı düşünülmektedir. Piyojenik granülomaların büyük bir çoğunluğu çene ve oral kavitede lokalizedir. Bu yazıda, lateral frontal bölge yerleşimli fibröz displazi sebebiyle opere edilen ve sonrasında, ağız içerisinde ara ara kanama yapan yaklaşık 4x5 cm boyutunda kitlesi olan bayan hasta sunulmuştur.Kitlenin görüntülemesinde ağız içerisinden maksiller sinüs içine uzanımı saptanmış olup cerrahi eksizyonu yapılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-76

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale