Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Tinnituslu Bireylerde Otoakustik Emisyon İle Kontralateral Supresyon Mekanizmasının İncelenmesi
 

Tinnituslu Bireylerde Otoakustik Emisyon İle Kontralateral Supresyon Mekanizmasının İncelenmesi

Şerbetçioğlu B., Kırkım G., Dikbaş M.

Amaç: Normal sınırlarda işitmeye sahip olmasına karşın tinnitus yakınması bulunan bireyler ile tinnitus yakınması bulunmayan işitmesi normal bireylerdeki kontralateral supresyon sonrası otoakustik emisyon parametrelerinin birbirleriyle karşılaştırılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz K.B.B. A.D. Polikliniğine 25-55 yaş arası, en az 6 aydır tek kulağında tinnitus şikayeti ile başvuran 30 bireye ve tinnitus şikayeti olmayan 30 bireye kulak-burun-boğaz bakısı yapıldıktan, normal timpanograma sahip, akustik refleks eşikleri normal sınırlarda, işitme eşikleri 30 dB’den daha iyi, Konuşmayı Ayırdetme Skoru ise % 80’den daha yüksek olan saptanan bireyler çalışmaya katıldı. Dış ve orta kulak ile ilgili sorunu, gürültüye maruz kalma öyküsü, kafa travması, metabolik hastalık veya ototoksik ilaç kullanımı öyküsü olanlar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Her iki grupta, supresyon öncesi ve sonrası TEOAE amplitüd değerleri karşılaştırıldığında, tüm frekanslardaki emisyon sinyal gürültü oranları açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). TEOAE ile kontralateral supresyonun en az 3 frekansta varlığı bakımından karşılaştırma yapıldığında, tinnituslu grupta 30 kulağın 26’sında (% 86.7), kontrol grubundaki 30 kulağın 29’unda (% 96.7) supresyonun gerçekleştiği anlaşıldı. Sonuç: Supresyon sonrası TEOAE sinyal gürültü oranları açısından anlamlı bir farklılığın bulunmaması, normal işitmesi bulunan bireylerdeki tinnitus yakınmasının, dış tüylü hücreleri de içine alan, kontralateral supresyon mekanizmasının bozulmasıyla açıklanmasının mümkün olmadığını, tinnitusun oluşum mekanizmasının santral mekanizmaları içine alan bir süreçle bağlantısının olabileceğini düşündürmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-55

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale