Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXIII Ulusal Kongre Özetleri » 2011 » Paranazal Sinüs Mukormikozu: Olgu Sunumu
 

Paranazal Sinüs Mukormikozu: Olgu Sunumu

Yiğitbaşı O.G., Çukurova İ., Gümüşsoy M., Oğuz S.A., Çolak A. M., Uluyol S.

Giriş : Özet Mukormikoz, çoğunlukla bağışıklığı baskılanmış kişilerde giden akut başlangıçlı, agresif ve fatal seyirli,invazif bir hastalıktır.Bu yazıda baş ağrısı ve periorbital selülit şikayeti ile başvuran, akciğer malignitesi nedeniyle kemoterapi görmüş, kranial metastaz nedeniyle palyatif radyoterapi almış, kontrolsuz diabetes mellitus’u olan 30 yıl sigara içim öyküsü bulunan 56 yaşındaki bayan hastada gelişen paranasal mukormikoz olgusu sunulmuştur. Fizik muayenesinde sert damakta defekt ,nasal kavitede destruksiyon ve pürülan akıntı, göz muayenesinde 3., 4., 6. ve 7. kranial sinir tutulumları mevcut hastaya klinik durumu ve yüksek risk içermesi nedeniyle cerrahi uygulanmamış olup 20 gün süreyle amfoterisin B uygulanmıştır. 20 günlük yoğun antibiyoterapi ve klinik bakıma rağmen hastada klinik yanıt alınamamış ve aksine progresyon saptanmıştır. Yüksek doz antifungal tedaviye rağmen klinik progresyon gösteren hasta, son derece morbid ve mortal seyreden paranasal mukormikoz olgularına dikkati çekmek amacıyla sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXIII Ulusal Kongre Özetleri P 165

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale