Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler
 

Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler

Özeri C., Samim E., Eryılmaz A., Göçmen H.

Ankara Hastanesinde 5 yıllık dönemde temporalis fasya ve underlay teknikle yapılan bütün çocuk timpanoplastileri gözden geçirilmiştir. Kolesteatomsuz, en az 6 ay kontrole gelen, daha önce kulaktan opere edilmemiş olgular çalışmaya alınmıştır. Toplam 16 yaşından küçük 53 olgu, prognostik faktörlerin greft başarısına ve başarılı olacak olguların seçimine etkileri açısından incelenmiştir. Greft başarı oranı %81’dir. 8-12 yaş grubunda %74, 13-16 yaş grubunda %83 başarı elde edilmiştir. (p>0.05). Yaşın, kulağın nemli yada kuru olmasının, tekniğin greft başarısına etkisi olmamıştır. Sadece operasyonları asistanlar ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen hastalarla ve diğer kulakta negatif basınç ve SOM tesbit edilen hastalarda istatistiki fark elde edilmiştir. Sonuç olarak, timpanoplasti çocuklarda her yaşta yapılabilir ancak hasta seçiminde bazı faktörlere önem verilmesi gerekmektedir.

Prognostic Factors for Tympanoplastie in Children

Özeri C., Samim E., Eryılmaz A., Göçmen H.

Pediatric tympanoplasties utilizing an underlay technique with temporalis fascia performed at the Ankara Hospital within a 5-year period were reviewed. Cases were excluded if follow up had been less than 6 months or if a previous tympanoplasty had been performed and if cholesteatoma existed. The remaining 53 cases aged less than 16 were analyzed for the prognostic factors which are postulated to influence the outcome of surgery and to assess their utility in selecting successful surgical candidates. The overall success rate was 81 %. Outcome of surgery in 8-12 age group and 13-16 age group were similar; 74 % and 83 % respectively (p>0.05). The age of the patient, the status of the operated ear (whether it was dry or discharging), perforation in the untreated ear, the site and size of perforation and the surgical tecnique and no influence on the success rate. The two factors which adversely influenced the success rate were the operators (residents) and presence of negative pressure and SOM in the untreated ear.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(1)/5-10

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale