Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Burun Defektlerinde Rekonstruksiyon
 

Burun Defektlerinde Rekonstruksiyon

Turanlı M.

Özellikle kanserli dokunun rezeksiyonundan sonra burunda geniş defektler kalabilmektedir. Bu defektlerin estetik ve fonksiyonu sağlayacak şekilde kapatılabilmesi sorun olabilir. Biz bu çalışmamızda Ankara Onkoloji Hastanesinde Ağustos 1991 - Şubat 1993 tarihleri arasında 5 alın yan, 11 alın orta hat, 33 nazolabial, 6 bilobe, 7 glabeller rotasyon, 10 yanak yanaştırma flebi uyguladığımız 72 hastamızı sunduk. Uyguladığımız bu yöntemleri birbirleriyle kıyasladık. Hastalarımızın yalnızca üçünde hematom birinde enfeksiyon görüldü. Burunun uç kısmında oluşan geniş defekler için alın yan ve skalp fleplerinin, burun kökü çevresinde oluşan geniş defektlerde alın orta hat fleplerinin uygun olacağı kanısına vardık. Daha küçük boyutlu defektlerde ise nazolabial ve diğer flep yöntemlerinin uygulanabileceğini tesbit ettik.

The Reconstruction of Nasal Defects

Turanlı M.

Large defects of the nose are seen after resection of the malignant tissue. The functional and aesthethic closure of these defects may present problem. 72 cases were treated in Ankara Oncology Hospital between Agust 1991 and February 1993. 5 lateral forehead, 11 median forehead, 33 nasolabial, 6 bilobed, 7 glabellar rotation and 10 advanced cheek flaps were used, which were compared each other. Large defects of the tip of the nose are best treated with lateral forehead and scalp flaps, while those in the radix of the nose are treated with median forehead flaps. Lesser defects are treated either with nasolabial and other flaps.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(1)/20-22

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale