Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Larenks Kanseri Olgularımızın Retrospektif Analizi
 

Larenks Kanseri Olgularımızın Retrospektif Analizi

İnal E.İ., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Yeğin H.

Bu çalışmada 1984-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı’nda teşhis ve tedavi edilen 211 larenks kanseri olgusu incelenmiştir. “American Joint Committee” TNM klasifikasyonuna göre değerlendirilen ikisi kadın 211 olgunun 155’ine cerrahi tedavi uygulanmış, değişik nedenlerle ameliyat edilmeyen 54 olgunun 47’sine radyoterapi tavsiye edilmiştir. Opere edilen 155 olgunun 113’üne total larenjektomi yapılmış olup, geri kalan 42 olguya değişik fonksiyonel larenks cerrahisi metodları uygulanmıştır. Bu operasyonlar, boyun diseksiyonu ameliyatları ile tamamlanmışlardır. Postoperatif dönemde radyoterapi kararı tümörün lokalizasyonu, TNM’i ve lenf nodu metaztazına göre karar verilmiştir. Hastaların takip sonuçları incelenmiş ve literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Retrospective Analyses of our Laryngeal Cancer

İnal E.İ., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Yeğin H.

In this study, 211 subjects with laryngeal cercinoma, who-had been treated at Gazi Üniversity Faculty of Medicine ENT Department between 1984 and 1991, were analyzed. The subjects were documented according to TNM clasification of American Joint Commitee, One hundered and fiftyfive of 211 subjects (2 female, 209 male) were operated and 47 subjects planned for radiotherapy. Total laryngectomy was performed to 113 of 155 operated subjects, and partial laryngectomy to 42 subjects. Neck disections were added to these various laryngectomies. Postoperatively, the subjects were evaluated for radiotherapy according to the localization of primary tumour, TNM and histopathological investigation of lymph nodes at disected side. The follow-up results were discussed at the view of the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(1)/23-28

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale