Burun Fizyolojisi

Önerci M., Yücel T., Sarıoğlu T.

Burun, birçok fizyolojik fonksiyonu içeren bir organdır. Bu fonksiyonları kısaca, havayolunu sağlanması, akciğere giden havanın solunuma uygun hale getirilmesi, koku alma, konuşmaya katkı şeklinde özetlenebilir. Bu makalede burun fizyolojisi kısaca gözden geçirilmiş ve burun fonksiyonları hakkında bilgi verilmiştir.

Physiology of the Nose

Önerci M., Yücel T., Sarıoğlu T.

Nose is an important organ with many physiological functions. These functions are mainly maintaining airway, climatization of the inspired air, olfaction, and resonation of voice. In this article, phyciology and functions of the nose are priefly reviewed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(1)/40-42

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale