Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Paranazal Sinüslerin Endoskopik Anatomisi
 

Paranazal Sinüslerin Endoskopik Anatomisi

Özdem C., Turgut S., Çokkeser Y.

Son yıllarda yaygın olarak klinik uygulama sahasına giren fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) paranazal sinüslerin endoskopik anatomisini ayrıntılı olarak bilinmesini gerektirmektedir. Bu yazıda paranazal sinüslerin, özellikle orta mea ve osteomeatal kompleksin endoskopik anatomisi gözden geçirilmiş ve ilgili anatomik terimler sunulmuştur.

Endoscopic Anatomy of the Paranasal Sinuses

Özdem C., Turgut S., Çokkeser Y.

Functional endoscopic sinus surgery (FESS) has been recently popularized all over the world. Through knowledge of endsocopic anatomy of the paranasal sinuses (PNS) is a vital concern of this topic. In this paper endoscopic anatomy of the PNS was outlined and related anatomic terms presented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(1)/46-49

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale