Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Timpanoplasti; Beş Yıllık Sonuçlarımız
 

Timpanoplasti; Beş Yıllık Sonuçlarımız

Cemiloğlu R., Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Külahlı İ., Erhan E., Yiğitbaşı O.G., Cüreoğlu S.

Bu çalışmada Ocak 1988-Mart 1993 tarihleri arasında timpanoplasti yaptığımız kolesteatoma bulunmayan 180 kronik otitis medialı (KOM) kulak değerlendirildi. Takip süresi ortalama 13 ay idi. Yüzaltmış vakada timpanoplasti ve/veya kemikcik tamiri (23 kulak), 20 vakada ise timpanomastoidektomi yapıldı. Kulak zarı perforasyonu % 85 oranında kapandı ve vakaların % 38’inde havakemik yolu farkı 20 dB.in altına indi.

Tympanoplasty; Five Years Follow-Up Results

Cemiloğlu R., Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Külahlı İ., Erhan E., Yiğitbaşı O.G., Cüreoğlu S.

The study was set out to analyse 180 cases of tmypanoplasty carried out between January 1988-March 1993. The cases had chronic otitis meida without cholesteatoma. The length of follow-up was approximately 13 months. In 160 cases, tympanoplasty with or without ossicular reconstruction was ferformed. But tmypanomastoidectomy was performed in 20 cases. The closure of tympanic membrane perforation was achieved in 85 % of cases. 38 % of cases. The closure of tympanic membrane perforation was achieved in 85 % of cases have had air-bone gap of 20 dB or less.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(2)/55-59

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale