Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Kronik Nonpürülan Maksiller Sinüzitlerde Bakteriyoloji
 

Kronik Nonpürülan Maksiller Sinüzitlerde Bakteriyoloji

Beder E., Dursun G., Saatçi M.R., Anadolu Y., Kurt H., Tekeli E., Çoşkun D., Tunçbilek S.

Bu çalışmada, kronik nonpürülan maksiller sinüzitli 47 hastanın sinüs lavajı kültürlerinde bulunabilecek mikroorganizmalar ile bunların boğaz ve burun kültürlerinde üretilen mikroorganizmalarla ilişkisi araştırılmıştır. 47 olguda 53 sinüs lavajı gerçekleştirildi. 53 sinüs lavajı materyalinin 18’inde tek, 2’sinde çift patojen ajan olmak üzere 20’sinde (% 37,7) aerob ve fakültatif anaerob bakteri üretildi. Aynı hastaların boğaz kültürlerinin 10’unda, burun kültürlerinin ise 6’sinda patojen bakteri üredi. Boğaz ve burun mikroflorası ile sinüs lavajı materyallerinde üretilen mikroorganizmalar arasında bir ilişki saptanamadı.

Bacteriology in Chronic Non-Purulent Maxillary Sinusitis

Beder E., Dursun G., Saatçi M.R., Anadolu Y., Kurt H., Tekeli E., Çoşkun D., Tunçbilek S.

No English Abstract Available.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(2)/60-63

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale