Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Parotis Kitlelerinde İğne Aspirasyon Biopsisi
 

Parotis Kitlelerinde İğne Aspirasyon Biopsisi

Çuhruk Ç., Aktürk T., Saatçi M.R., Yılmaz O.

Parotis kitlelerinin erken tanısı parotis neoplazilerinin özellikeri nedeniyle tedavi planında önemli yer tutmaktadır. Anamnez ve fizik muayenenin önemli ipuçları vermesine, gelişen Biyokimyasal tetkik ve tıbbi görüntüleme yöntemlerine karşın tanı bazen çok güçleşmektedir. Günümüzde ise Parotis tümörleri histopatolojisi doğrultusunda tedavi edilmektedir. Bu nedenle optimal preoperatif tedavi planı ancak Sitolojik tanı ile yapılabilmektedir. Bizde kliniğimizde 39 parotis kitlesine İğne Aspirasyonu uyguladık. 3 olgu da tanı konamazken diğer 33 olguya tanı konulmuştur. 3 olgu ise yetersiz materyel olarak değerlendirilmiştir. Yanlış pozitif sonuç almadığımız gibi herhangi komplikasonla da karşılaşılmamıştır. Yüksek oranda spesivite (% 87.8) ve sensitivite (% 91.7) elde edilmiştir. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinden sonra veya birlikte uygulanmasının yararlı olacağını savunmaktayız. Sonuçta iğne aspirasyonunu kolay uygulanıp çabuk ve güvenilir sonuç veren ucuz bir tanı yöntemi olarak değerlendirmekteyiz.

Fine Needle Aspiration CytologyOf Parotid Masses Fine Needle Aspiration Cytology of Parotid Masses

Çuhruk Ç., Aktürk T., Saatçi M.R., Yılmaz O.

The variations in the histological and biological behaviours of parotid masses implies the importance of early diagnosis in treatment planning. In some occasions; the definite diagnosis can be difficult, in spite of the recent developments in conventional diagnostic evaluation modalities. Histopathology of a parotid mass is one of the major factors that contribute to management and prognosis of the disease. Therefore, the optimum pre-operative treatment planning can be made with the cytological knowledge of a parotid mass. Fine needle aspiration cytology (FNAB) was performed in 39 consecutive parotid masses and definite histopathologic diagnosis was made in 33 cases. There cases were diagnosed as insufficient material. No false positive results have been reported and no complication has been encountered with this modality. High sensitivity and spesifity rates were achieved; 87.8 % and 91.7 %, respectively. The effectiveness can be increased when FNAB is used in combination with medical imaging modalities. In conclusion, FNAB is a safe, rapid, reliable and cheap investigation, which can be considered in the diagnosis of parotid tumors.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(2)/72-75

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale