Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Mandibula Fraktürlerinde Tesbit Yöntemleri
 

Mandibula Fraktürlerinde Tesbit Yöntemleri

Turanlı M.

Mandibula fraktürlerinde çeşitli tesbit yöntemleri uygulanmaktadır. Biz kliniğimizde 33 mandibula fraktürünü tedavi ettik. 17 intermaksiller fiksasyon 8 interosseöz tel ile tesbit, 5 hastada dişlerin çevresinden direkt tel ile tesbit, üç hastada metal plak ile fiksasyon yapıldı. Üç hastamızda klas 1 maloklüzyon oluştu. Bunlardan ikisi selektif yontma yöntemi ile giderildi. Non-union, osteomyelit veya temperomandibuler eklem ankilozu yoktu. Metal plak fiksasyonunun hastalar tarafından iyi tolere edildiği gözlendi.

Techniques of the Fractures of the Mandible

Turanlı M.

Various fixation techniques are used for fractures of the mandible. We have treated 33 cases of mandible fracture in our clinic. 17 intermaxillary and 8 interosseous wire fixation were used, in 5 patients simple wiring araund the teeth, in 3 patients metal plate fixation were employed. Class 1 malocclusion was in 3 patientsy 2 of which were treated by selctive abrading. There were no cases of non-union, osteomyelitis or ankylosis of the temperomandibular joint. It was observed that metal flate fixation was well tolereted by the patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(2)/76-78

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale