Maksiller Sinüs Hipoplazisi

Akçalı Ç., Soylu L., Yurdakul H., Aksungur E.

Maksiller sinüs hipoplazi ve aplazileri çok sık karşılaşılmayan klinik antitelerdir. Tedaviye dirençli sinüs şikayetlerinde ayrıcı tanıda mutlaka maksiller sinüs hipoplazisi akla gelmelidir. Her ne kadar direkt grafilerle hipoplazi saptanabilirse de, bilgisayarlı tomografi kesin tanıda oldukça faydalı bilgilir sunar. Orbita tabanı çukurluğunun artması, nazal fossa transvers çapının genişlemesi, nazal kavite ile hipoplastik sinüs arasındaki kemik duvarın laterale doğru yer değiştirmesi sıklıkla rastlanılan tomografi bulgularıdır. Bu makalede uzun süre maksiller sinüzit tanısı ile tedavi ve bilgisayarlı tomografi ile maksiller sinüs hipoplazisi tanısı konan iki vaka sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Maxillary Sinus Hypoplasia

Akçalı Ç., Soylu L., Yurdakul H., Aksungur E.

Maxillary sinus hypoplasia and aplasia are unusual clinical entities, and they can easily mimic chronic sinusitis. Misdiagnosis may result with unnecessary treatment and persistent symptoms. In most cases diagnosis can be made from plain radiographs, but in some cases computed tomography may be necessary to confirm diagnosis. Rounded shape of orbital floor (the floor of the orbit looks depressed), widening of nasal fossa at the hypoplastic sinus side, lateral displacement of the bone between the hypoplastic sinuses and the nasal cavity are the signs which are often nosed and treated as maxillary sinusitis, are presented with review of the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(2)/83-86

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale