Laringeal Schwannoma

Özdem C., Kara C.O., Koç C., Özcan K.M.

Schwannomaya larinkste nadir rastlanmaktadır. Literatürde toplam 115 vaka yayınlanmıştır. Kliniğimizde opere edilen laringeal schwannoma vakası nedeniyle konuyla ilgili literatür incelenmiş, hastalığın tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Larengeal Schwannoma

Özdem C., Kara C.O., Koç C., Özcan K.M.

Schwannoma of the larynx is encountered infrequently. A total of 115 cases are reported in the literature. The literature is reviewed because of the case of laringeal schwannoma operated in our clinic. The diagnosis and management of the discase are discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(2)/87-89

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale