Rinoplastide Biyomateryeller

Özdem C., Ensari S., Dağlı A.Ş., Akalın Y.

Saddle nose, burun dorsumunda anormal bir konkavlaşma ile birlikte görülen, kemik dorsum, kıkırdak dorsum veya her ikisinin birden etkilenebildiği bir deformitedir. Burnun görüntüsü yanında fonksiyonunu da etkileyebilen bu deformitenin tedavisi amacıyla çeşitli graft ve implant materyalleri kullanılmıştır. Bu çalışmada saddle nose deformitelerinin tedavisinde kullanılan materyallerle ilgili literatür gözden geçirilmiş ve kliniğimizde uygulanan coral ile ilgili bilgi verilmiştir.

Biomaterials of Rhynoplastie

Özdem C., Ensari S., Dağlı A.Ş., Akalın Y.

Saddle nose in a deformity characterized by abnormal concavity of the nasal dorsum where bony dorsum, cartilage dorsum or both are affected. This deformity not only alters the appearance of the nose but affects its function as well. Various grafts and implants have been used in its treatment. In this study the grafts and implants used in saddle nose deformity is reviewed and knowledge is given about an implant material, coral which is used in our clinic.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(2)/97-100

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale