Transtimpanik Elektrokokleografi

Özdem C., Akyol M., Ensari S., Koç C., Dağlı A.Ş.

Transtimpanik elektrokokleografi tüm ERA (electric response audiometry) metotları arasında en geniş ve sağlam, verileri sağlayarak iç kulak hastalıkları hakkında önemli bilgiler edinmemize aracı olan modern bir metoddur. Bu özellikleri ile son yıllarda otolojide tanı ve tedavide her geçen gün daha çok kullanılan bir labaratuar yöntemi olarak yerini almıştır. Bu yöntemin klinik kullanımı ayrınıtılı olarak tartışılmıştır.

Transtympanic Electrocochleography

Özdem C., Akyol M., Ensari S., Koç C., Dağlı A.Ş.

Transtympanic elelctrocochleography, providing the largest and most robust recordings of electric respones audiometry (ERA), thought us much about the inner ear disorders during last decade. It had taken its place in otologic investigation battery recently. This methods clinical applications were discussed in details.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(2)/101-102

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale