Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Kronik Otitis Media’da Dış kulak Yolu, Ortak Kulak ve Mastoid Antrum Kültürlerinin Karşılaştırılması
 

Kronik Otitis Media’da Dış kulak Yolu, Ortak Kulak ve Mastoid Antrum Kültürlerinin Karşılaştırılması

Erkam Ü., Köybaşıoğlu A., Özgül A.T., Çağatay M.

7 kolesteatomlu ve 23 kolesteatomsuz kronik otitis media’lı hastanın dış kulak yolu, ortak kulak ve mastoid antrumundan alınan kültürler karşılaştırılmıştır. Ameliyattan önce dış kulak yolundan bir ve ameliyat sırasında da orta kulaktan bir ve mastoid antrumdan 2 kültür alınmıştır. Bütün örnekler aerobik bakterilerin saptanması için aerobik besiyerlerine ekilirken; mastoid antrumdan alınan ikinci örnek de anaerobik bakterilerin belirlenmesi için anaerobik besiyerine ekilmiştir. Sırasıyla en sık proteus, pseudomonas ve staphilococcus saptanmıştır. Üreme olan olgurın % 61.0’inde dış kulak yolu ve orta kulaktan alınan kültür sonuçları aynı iken % 39.0 olguda farklı bulunmuştur. Orta kulak ve mastoid antrumdan üreme olan olguların 1/3’ünde aynı bakteriler bulunmuştur. Mastoid antrumdan yapılan anaerobik kültürlerden yalnızca ikisinde üreme olmuştur ve oranı % 6.6’dır.

Comparison of the External Ear Canal, Middle Ear, and Mastoid Antrum Cultures in Chronic Otitis Media

Erkam Ü., Köybaşıoğlu A., Özgül A.T., Çağatay M.

Materials, collected from the external ear canal, middle ear and mastoid antrum in 7 chronic otitis media with cholesteatoma and in 23 without cholesteatoma were compared. One culture obtained from the external ear discharge befor ethe operation and one from the middle ear and two from the mastoid antrum during the operation. All the samples were cultured for the aerobic bacteria and the second one from the mastoid antrum was also cultured for the anaerobic bacteria. Proteus, pseudomonas and staphilococcus species were the most encountered microorganisms respectively. In 61.0 % of the culture positive cases, the external and middle ear cultures were same, whereas 39.0 % were different. Mastoid antrum and middle ear cultures were same in one third of the culture positive cases. Anaerobic culture results from the mastoid antrum showed only two positive results, being 6.6 %.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(3)/111-114

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale