Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Rekürrent Respiratuar Papillomatozis’te Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu
 

Rekürrent Respiratuar Papillomatozis’te Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu

Hoşal İ.N., Turan E., Akyol M., Sungur A.A., Ruacan Ş.

Kulak Burun Boğaz disiplininde özellikle çocuk hasta popülasyonunda önemli morbidite ve mortalite nedeni olan rekürrent Laringeal Papillomatozis etiyolojisinde Human Papilloma Virüslerin (HPV) yeri bir çok araştırmaya konu olmuştur. Çalışmamızda Türkiyede ilk kez 25 hastalık bir serinin 21’inde HPV enfeksiyonunun histopatolojik değişiklikleri saptanmış, daha sonra bu vakalrın 8’inde (% 32) avidin – biotin indirekt immünperoksidaz yöntemi ile virüs varlığı gösterilmiştir.

Human Papilloma Viruses in Recurrent Respiratory Papilomatosis

Hoşal İ.N., Turan E., Akyol M., Sungur A.A., Ruacan Ş.

The relation of Human Papilloma Virus (HPV) infection and recurrent laryngeal papillomatosis, was studied with immunhistochemistry, for the first time in Turkish population. Histopathological changes due to HPV infection were present in 21 cases. In 8 of these cases (32 %) the presence of HPV was also shown with avidin – biotin indirect immunperoxydase method.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(3)/120-124

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale