Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Servikal Adenit Tüberküloz Tedavisinde Kemoterapi ile Kemoterapi – Cerrahi Kombine tedavisinin Karşılaştırılması
 

Servikal Adenit Tüberküloz Tedavisinde Kemoterapi ile Kemoterapi – Cerrahi Kombine tedavisinin Karşılaştırılması

Demirbilek N.

Servikal Adenit Tüberküloz’da bugün için en önemli sorunlardan biri tedavi yönteminin seçimidir. Üzerinde en çok durulan konu kemoterapinin tek başına mı, yoksa cerrahi tedaviyle birlikte mi daha etkili olduğudur. Çalışmamızın ana fikri bu noktaya dayanmaktadır. Yaşları 14-70 arasında değişen 21 hasta çalışmaya alınmış, 9 hastaya sadece kemoterapi, 12 hastaya ise kemoterapi ile birlikte cerrahi tedavi uygulanmıştır. Sonuçta kombine tedavi uygulanan grupta klinik yanıt ve klinik iyileşme diğer gruba göre daha kısa sürede elde edilirken 8 aylık izlem sonunda iki grup arasında iyileşme açısından fark bulunmamıştır.

Chemotherapy Versus Surgical Treatment Plus Chemotherapy on Tuberculosis Cervical Adenitis

Demirbilek N.

The treatment options for Tbc Cervical Adenitis nowadays is still unclear. The greatest controversy exists on the efficiancy of chemotherapy alone or to combine medical treatment with surgical excision. With an aim to find out the best modality this study was performed. 21 patients, 14-70 years old, were included to the study, of which 9 patients were undertaken the chemotherapy regimen and the rest were treated with both methods. The results have shown better clinical response and resolution in the combined treatment at the early period. However this differance was not apparent at the of the eighth month.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(3)/125-128

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale