Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Larinks Kanserlerinde Servikal Lenf Nod Metastazlarının Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri
 

Larinks Kanserlerinde Servikal Lenf Nod Metastazlarının Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri

Özdem C., Turgut S., Ensari S., Akhan O.

Larinks karsinomlu hastalarda, uygulanacak cerrahiyi planlamada ve prognozu tayinde önemli olan boyundaki metastatik lenf nodlarını preoperatif tespit etmek amacıyla, 16 hastaya boyun ultrasonografisi (US) yapıldı. Boyunda metastaz varlığı araştırıldı. Gizli (occult) metastaz yüzdeleri postoperatif histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılarak tespit edildi. US’nin güvenirliği araştırıldı. US duyarlılığı % 100, özgüllüğü % 80 olarak bulundu. Pozitif tahmini değer % 67, negatif tahmini değer ise % 100 olarak bulunmuştur.

Ultrasonograpy in Diagnosis of Cervical Lymph Node Metastasic of Laringeal Carcinoma

Özdem C., Turgut S., Ensari S., Akhan O.

Ultrasonography was performed in 21 cases to detect cervical lymph node metastases prior to neck dissection. Results were compared with the histopathological findings of neck dissection specimen. The lymph nodes detected with ultrasonography having transverse diameter larger than 8 mm, irregular contour, non-homogenous echo pattern and relative hyperechogenity were suspected to be malignant. Ultrasonography probes having advcanced technological properties and high frequency (7.5 mHZ) used in this study for diagnosis of cervical lymph node metastases, showed sensistivity of 100 %, specificity of 80 %, positive predictive value of 67 % and negative predictive value of 100 %.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(3)/129-133

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale