Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Baş-Boyun Tümörlerinde Ferritin Seviyelerinin Diagnostik ve Prognositk Açıdan Değerlendirilmesi
 

Baş-Boyun Tümörlerinde Ferritin Seviyelerinin Diagnostik ve Prognositk Açıdan Değerlendirilmesi

Özşahinoğlu C., Soylu L., Türeli Ö., Paydaş S., Seyrek E., Sargın Ö.

Baş-boyun bölgesinde malign tümör saptanan 29 olgunun oluşturduğu hasta grubu ile aynı bölgede benign tümör veya enfeksiyon tanısı konan 15 olgunun oluşturduğu kontrol grubunda tümör belirleyici olarak serumda ferritin düzeyleri araştırıldı ve hasta grubunda ferritin seviyesi kontrol grubuna göre istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Ayrıca hasta grubunda tedavi öncesi ve sonrasında elde edilen değerler arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulundu. Ancak hasta grubunda tümörün evresi ile ferritin seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Diagnostic and Prognostic Value of Ferritin in Malignant Tumors of the Head and Neck

Özşahinoğlu C., Soylu L., Türeli Ö., Paydaş S., Seyrek E., Sargın Ö.

In this study, serum levels of feritin are determined in 29 head and neck cancer patients before and after treatment, and results are compared with 15 control patients. The mean value of ferritin was significantly higher in head and neck cancer patients than in control patients. Also, post-therapy mean value of ferritin was significantly lower than pre-treatment mean value. There was no correlation between tumor stage and serum ferritin levels.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(3)/133-138

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale