Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Parotis Bezi Kitlelerinde Tanı Yöntemleri
 

Parotis Bezi Kitlelerinde Tanı Yöntemleri

Çuhruk Ç., Yılmaz O.

Parotis bezi hastalıkları organın embriyolojik, fizyolojik özellikleri, anatomik komşulukları nedeniyle özel öneme sahiptirler. Bu önemden dolayı tedavi planlanmasıda özenle yapılmalı ve anamnezle fizik muayenenin yeterli olmaması durumunda yardımcı tanı yöntemlerine başvurulmalıdır. Bunlar laboratuar, görüntüleme, sito-patolojik ve kombine yöntemlerdir. Bu çalışmada Parotis bezi kitlelerinde uygulanabilecek tanı yöntemleri tek tek değerlendirilmiş ve uygulayabildiğimiz herbir yöntemde Ocak 1980 - Aralık 1992 yılları arasındaki klinik deneyimlerimiz ve sonuçlarımız verilmiştir. Çalışmamızda total olarak ultrasonografiyi % 90, konvansiyonel siyalografiyi % 86, bilgisayarlı tomografiyi % 94, siyalo-bilgisayarlı tomografiyi % 91 ve dijital subtraksiyon siyalografiyi % 89, ince iğne aspirasyon sitolojini ise % 93 oranında tanı koydurucu olarak bulduk. Yöntemler içinde en yüksek yanlış negatiflik ince iğne aspirasyon sitolojisinde, en yüksek yanlış pozitiflik ise konvansiyonel siyalografide bulundu.

Diagnostic Procedures of Parotid Masses

Çuhruk Ç., Yılmaz O.

The varieties at the histopathologies and biological behaviours of parotid masses make their treatment quite difficult. For the optimum treatment planning of surgery and performing it in one stage is especially important because of the high probability of recurrences and metastases. Therefore, pre-operative evaluation of the patient gains particular importance. In this study, pre-operative diagnostic evaluation methods of 254 patients who were operated for parotid masses between January 1980 to December 1992, are analyzed with regard to malignant/benign sensitivity and compared with post-operative histopathological findings. The sensitivity rate of malignant/benign differentiation in ultrasonography is found 90 %, while conventional sialography showed a rate of 86 %, computerized tomography 94 %, sialo-computerized ( - ) rate is found in fine needle aspiration cytology are recommanded as reliable, safe and cheap methods which would have priority in the pre-operative evaluation of parotid masses. In case of deep lobe involvement, large tumors and suspicion of malignancy, computerized tomography or magnetic resonance is suggested as the additional method of choice.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(3)/155-198

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale