Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Effüzyonlu Otitis Medianın Cerrahi Tedavisinde Miringotomi ile Ventilasyon Tüpünün Karşılaştırılması
 

Effüzyonlu Otitis Medianın Cerrahi Tedavisinde Miringotomi ile Ventilasyon Tüpünün Karşılaştırılması

Gürzumar A., Gökler A., Yıldız U., Akçayöz N., Telo C.

Efüzyonlu otitis media (EOM) çocukluk çağında sık rastlanan, kronik otolojik sorunlardan biridir. Hiçbir tedavi uygulamadan, spontan iyileşme gösterebilmesi mümkündür. İyileşmenin gecikeceği göz önüne alınırsa, tedavi yönünden fazla beklenilmemelidir. Tedavi gecikmeleri irreversible komplikasyonların oluşmasına neden olacağından, önce medikal tedavi uygulaması önemlidir. Cerrahi tedavide, miringotimi yapılıp effüzyonun aspire edilmesi mümkün olduğu gibi, miringotomi ile birlikte ventülasyon tüpü takılması da uygulanabilir. Biz bu çalışmamızda, cerrahi tedavi gerektiren, EOM’lı 61 hastada miringotomi ve ventilasyon tüpü’nü karşılaştırdık. Sonuçları işitme kazancı ve efüzyon süresi yönünden değerlendirdik.

A Comparasion of Myringotomy and Ventilation Tube in Surgically Treated Patients of Otitis Media with Effusion

Gürzumar A., Gökler A., Yıldız U., Akçayöz N., Telo C.

Otitis media effusion (OME) is one of the othological diseases which is freguently seen in childhood. İt is possible that this disorder can recover spontancously in a long periot of time without any treatment. Since, delay in treatment may result in some irreversible complications, it’s important to treat the patient as early as possible. Before taking a surgical decision, medical treatment should be tried. The surgical treatment may be the aspiration of the effusion after myringotomy or the application of a ventilation tube together with myringotomy. İn this study we compared myringotomy with the application of a ventilation tube on 61 patients who reached to the surgical treatment phase of OME. The results are assessed in terms of hearing gain and effusion time.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/199-204

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale