Fasiyal Sinir Monitorizasyonu

Özgirgin N., Aksoy S., Özçelik T., Gürcan B.

Fasiyal sinirin maksimal fonksiyonu ile birlikte anatomik olarak korunması otolojik ve otonörolojik cerrahiin temel amaçlarından biriidr. Bunun için elektrofizyolojik monitörizosyon sistemlerinin kullanımında yarar vardır. Bu tip monitör sistemleri ile cerrahi sırasında fasiyal sinire yönelik iatrojenik injüri ihtimali de azaltılmış olur. Cerrahinin süresi kısalır ve emniyeti artar. 25 otolojik ve nörolojik girişimde intraoperatif fasiyal sinir monitörü kullanılmıştır. Fasiyal sinir fonksiyonları ağız köşesine yerleştirilen sensorlar vasıtası ile algılanmış ve cihaz tarafından işitilebilir sinyaller haline dönüştürülmüştür. Fasiyal sinir elektrik stimülasyonu ise steril bir prob vasıtası ile sağlanmıştır. Cihazın çeşitli avantajları vardır. Cerrahi sırasında fasiyal sinire olan mekanik stimulasyonu işaret eder. Yumuşak doku, kemik doku ve tümöral doku içinde fasiyal sinirin trasesi hakkında bilgi verir. Fasiyal sinir kemik kanal dehissansları hakkında bilgi verir. Cerrahi sonrasında fasiyal sinirin anatomik bütünlüğü hakkında bilgi verir.

Facial Nerve Monitoring

Özgirgin N., Aksoy S., Özçelik T., Gürcan B.

Anatomic preservation of the facial nerve, with maximal facial function, is one of the goals of otologic and neurotologic surgery. Application of electrophysiologic monitoring techniques is useful in achieving this goal. This kind of monitoring has been shown to reduce the probability of iatrogenic injury to the facial nerve during surgery. İt saves surgical time and increases its safety. We have used intraoperative monitoring and stimulation of facial nerve function routinely in 25 consecutive otolgic and neurotogic cases. The facial contraction is detected by a sensor attached to the corner of the mouth and is signaledaudibly to the surgeon. Electrical stimulation of the facial nerve can be delivered through a sterile probe. The device has several advantages. İt signals unintentional mechanical stimulation of the facial nerve during surgery. İt allows mapping of the facial nerve through soft tissue, tumor and bone. İt predicts dehiscences in the bony covering of the nerve. And it allows confirmation of the electrical integrity of the nerve after the surgery.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/205-208

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale