Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Fasiyal Sinir Dekompresyonu; 50 Hastadaki Sonuçlarımız
 

Fasiyal Sinir Dekompresyonu; 50 Hastadaki Sonuçlarımız

Cemiloğlu R., Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Külahlı İ., Yiğitbaşı O.G., Cüreoğlu S., Haghighi H.

Çeşitli etyolojilere bağlı intratemporal periferik fasiyal paralizisi (PFP) olan 50 hastada yapılan transmastoid fasiyal sinir dekompresyonu sonuçları değerlendirildi. Hastaların 25’inde (% 50) travmatik, 11’inde (% 22) otojen, 3’ünde (% 6) iyatrojen PFP, 11 hastada ise Bell paralizi mevcuttu. Bütün hastalarda transmastoid yolla timpanik ve mastoid segment dekompresyonu yapıldı. Travmatik PFP’lerin % 68’inde otojenlerin % 73’ünde, iyatrojenik olanların % 67’sinde, Bell paralizinin ise hepsinde fasiyal fonksiyonlar da tatmin edici iyileşme sonuçları elde edildi. İki hastada orta derecede sensorinöral işitme kaybı (SNIK), 5 hastada ise hafif derecede kalıcı iletim tipi işitme kaybı (İTİK) komplikasyonu gelişti. Fasial sinirde şiddetli fonksiyon bozukluğu olan ve yeterli tıbbi tedavi ile iyileşme olmayan hastalarda, cerrahi dekompresyon ile daha hızlı ve daha fonksiyonel bir iyileşme sağlanabilmektedir.

Facial Nerve Decompression; the Result of Fifty Patients with Peripheric Facial Palsy

Cemiloğlu R., Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Külahlı İ., Yiğitbaşı O.G., Cüreoğlu S., Haghighi H.

The results of transmastoid facial nerve decompression was evaluated in 50 patients with intratemporal facial palsy of varying aetiology. Peripheric facial palsy (PFP) was due to trauma in 25 (50 %) patients, otitis media in 11 (22 %) patients, Bell’s paralysis in 11 (22 %) patients. Outcome of facial nerve function was satisfactory in 68 % of traumatic PFP, in 73 % of otogenic PFP, 67 % of iatrogenic PFP and in all patients with Bell’s palsy. Moderate sensorineural hearing loss in two patients and conductive hearing loss in five patients occurred as complicatinos. Facial nerve decompression provides more rapid and better functional recovery in patients with severe facial nerve dysfunction refractory to optimal medical treatment.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/209-215

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale