Temporal Kemik Kırıkları

Kahramanyol M., Aktaş D., Önder T., Dereköy S., Özünlü A.

Bu çalışmada GATA K.B.B. ve Nöroşirürji Anabilim Dalları’nda, temporal kemik kırığı tanısı ile tedavi edilen 86 hasta incelenmiştir. Makalenin amacı, bulgularımızı literatür ile karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Seksenaltı hastanın 46’sında etken tarfik kazası (% 53.4), 27’sinde yüksekten düşme (% 31.3), 13’ünde ateşli silahla yaralanmaydı (% 15.1). Temporal kemik kırıklarının 50’si longitudinal (% 58), 26’sı transvers (% 30), 10’u kombine (% 12) kırık idi. Temporal kemik kırıklı hastalara yaklaşımda, ilk planda solunum ve dolaşım sistemlerinin düzenlenmesine yer verilmiş, bilahere komplikasyonların tedavisine yönelinerek, hastalar uzun süre takip edilmiştir.

Temporal Bone Fractures

Kahramanyol M., Aktaş D., Önder T., Dereköy S., Özünlü A.

İn this study, 86 patients with temporal bone fractures who were treated at Gülhane Military Medical Academy Otorhinolarygology and Neurosurgery Department have been reviewed. The purpose of this article is an attempt to present our findings comparing with literature. Amongst 86 of our cases, 49 were involved in traffic accidents (53.4 %), 27 were involved in falls (31.3 %), 10 were involved in gunshot injuries (15.1 %). İn our material, we have 49 longitudinal (58 %), 26 transwers (30 %) and 10 combined (12 %) fractures of the temporal bone. As the first priority in the management of a temporal bone fracture case is to establish and to maintain a proper airway and circulation, the complications of these fractures attribute a great miportance to them and require long-terms follow-up of the patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/216-219

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale