Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Kronik Sinüs Hastalıklarının Tanısında Sinüs Endoskopisinin Yeri ve Önemi
 

Kronik Sinüs Hastalıklarının Tanısında Sinüs Endoskopisinin Yeri ve Önemi

Yalçın Ş., Koyuncu M., Çelik O., Gök Ü., İnan E., Bolat E.

Çeşitli nedenlerle sinüs patolojisi düşünülen hastalarda endoskopi yapılmıştır. Bu işlem sırasında yapılan kültür, sitoloji ve biopsi ile tanı ve tedavi olanakları araştırılmış ve konvansiyonel radyografinin tanı değeri ortaya konmuştur.

The Efficiacy and İmportance of Sinus Endoscopy on Diagnosis of Chronic Sinus Diseases

Yalçın Ş., Koyuncu M., Çelik O., Gök Ü., İnan E., Bolat E.

Sinus endoscopy was done in the patients with different disorders. Culture, cytological and biopsy investigations were done during this procedure and diagnostic and therapeutic possibilities were investigated and the diagnostic value of conventional radiography was emphasized.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/228-231

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale