Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Merocel’in Solunum Fonksiyon Testlerine Olan Etkisi
 

Merocel’in Solunum Fonksiyon Testlerine Olan Etkisi

Dinç. O., Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Önal H., Özdemir T.

Bu çalışma 1992-1993 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. polikliniğinde septum deviasyonu tanısı alarak septumplastia operasyonu uygulanan 60 olgu üzerinde yapılmıştır. 30 olguya septumplastia sonrası “ Merocel” adı verilen, ortasından geçen borusu ile nazal ventilasyona izin veren tampon, 30 olguya ise (kontrol grubu) klasik anterior tampon konulmuştur. Her iki gruba pre-operatif, post-operatif 48. saat (tamponlu) ve 14. günde solunum fonksiyon testleri (SFT) yapılmış ve iki grup birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Klasik tampon kullandığımız kontrol grubunda SFT (Solunum fonksiyon testleri) incelemelerinde post-operatif 48. saat tamponlu dönemde FVC (Zorlu vital kapasite), FEV 1 (1 saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü), FEF 25-75 (Zorlu ekspirasyon ortası akım hızı) ve PEFR’de (en yüksek ekspirasyon akım hızında) belirgin bir düşme saptanmış ve düşme istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Merocel kullandığımız olgularda ise SFT’de belirgin bir oynama görülmemiş olup, Merocel’in SFT üzerine olumsuz bir etki meydana getirmediği sonucuna varılmıştır.

Effect of Merocel on Pulmonary Function Tests

Dinç. O., Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Önal H., Özdemir T.

This study was conducted over 60 cases, applied Akdeniz Üniversitesi Medical School ENT clinics, who were diagnosed to be suffering septum deviation and later were taken into septumplastia operations. Following semtumplastia, 30 cases were administered a tampon called “Merocel” with a tube leting the air in take nasally while other 30 (the reference group) were administered classical anterior tampon. Both groups were taken into PFT (Pulmonary Functions Tests) preoperatively, postoperatively by the 48th hour (tamponed) and postoperatively by the 14th day. The results of the tests then were evaluated to compare groups. With the group applied classical tampon, PFT results registered for the postoperative 48th hour tamponed session, that FVC (Forced Vital Capacity), FEF 25-75 (Forced Expiratory Flow), FEV1 (Forced Expiratory Flow), FEV1 (Forced Expiratory Volume İn 1second) and PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) have significantly droped showing statistical meaningfulness. The individualls applied Merocel have indicated no significant changings with PFT and it is suggested that Merocel have no adverse reaction on PFT.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/232-236

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale