Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Baş ve Boyun Cerrahisinde Tek Doz Antibiotik Profilaksisi
 

Baş ve Boyun Cerrahisinde Tek Doz Antibiotik Profilaksisi

Gökler A., Saydam L., Özlüoğlu L., Akyol M.

Biz bu çalışmada, baş boyun bölgesi ameliyatı planlanan 52 hastada postoperatif yara enfeksiyonlarını önlemede tek doz antibiyotik profilaksisinin etkisini araştırdık. Çalışma iki ayrı hasta grubuna uygulandı. Birinci grupta (20 hasta) aerodigestif sistem, esas olarak hiporfarinks açıldı. İkinci grubu oluşturan 37 hastada ise aerodigestif sistem açılmadı. Her iki gruba da ameliyatın başlamasından hemen önce tek doz üçüncü jenerasyon sefalosporin (seftriakson-Rocephin) uygulandı. Birinci grup hastada ek olarak hipofarinks açılmadan önce ve açıldıktan hemen sonra özefagus ve a. carotis communis lateralinden kültür alınarak sonuçlar karşılaştırıldı. Birinci grupta yalnız bir hastada ameliyattan iki gün sonra tükrük fistülü gelişirken ikinci grupta infeksiyon görülmedi.

Single Dose Antibiotic Prophylaxis in Head and Neck Surgery

Gökler A., Saydam L., Özlüoğlu L., Akyol M.

İn this study, we emphasized the effectiveness of single dose antibiotic prophylaxis in the perevention of postoperative wound infections in a group of 52 head and neck surgery patients. This study was applied to two different patient groups. İn the first group (20 patients), the aerodigestive system, mainly hypopharynx is entered. The other group consisted of 37 patients in which the aerodigestive system is not entered. Both groups have been treated with single dose third generation cephalosporin (seftriakson-Rocephin) just before the beginning of the operation. Additionally, the cultures from oesophagus and the lateral aspect of carotis communis are obtained in the first group and compared before and after hypopharynx is opened. İt is observed that the salivary fistula has developed in only one patient two days after operation in the first group. In the second group no infection has occured.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/237-239

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale