Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Larinks Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi Sonrası Tiroid Fonksiyonları
 

Larinks Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi Sonrası Tiroid Fonksiyonları

Özdem C., Ölçer S., Çelikkanat S., Turgut S., Koç C.

Total larinjektomi + radikal boyun disseksiyonu + hemitiroidektominin tiroid fonksiyonları üzerine olan etkisini belirlemek için 30 hastada çalışma yapıldı. Radioimmunoassay ile serum triiodothyronine (T3 RIA), serum thyroxine (T4 RIA) ve serum tiroid stümile edici hormon (TSH) ölçüldü. Postoperatif T3 RIA ve T4 RIA değerleri tüm hastalarda normal bulundu, 3 (% 10) hastada yüksek TSH düzeyleri elde edildi.

Thyroid Function Following Surgical Therapy for Carcinoma of the Larynx

Özdem C., Ölçer S., Çelikkanat S., Turgut S., Koç C.

Thirty patients were studied to determine the effects of total laryngectomy + radical neck dissection + hemithyroidectomy on thyroid function. Serum thyroid stimulating hormone (TSH) levels, serum triiodothyronine levels (T3 RIA) and serum thyroxine (T4 RIA) levels by radioimmunoassay were obtained. Results showed that all patients had normal postoperative T3 RIA and T4 RIA levels, 3 (10 %) patients had raised TSH levels.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/240-242

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale