Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Total Larinjektomi Sonrası Konuşma Rehabilitasyonunda Trakeoesofageal Fistül ve Provox Ses Protezi Uygulaması
 

Total Larinjektomi Sonrası Konuşma Rehabilitasyonunda Trakeoesofageal Fistül ve Provox Ses Protezi Uygulaması

Akşit M.A., Özdem C., Ölçer S., Dağlı Ş.

Larinks kanserli bir hastanın cerrahi girişimi kabul etmekten kaçınmasının başlıca nedeni sesini kaybetme korkusudur. Total larinjektomi sonrası sesin restorasyonu için çeşitli cerrahi yöntemlerin yanında, total larinjektomi tarihi ile aynı geçmişe sahip esofageal konuşma ile de bellli bir eğitim sonunda tatminkar bir konuşma elde edilebilmektedir. Yaklaşık 20 yıllık geçmişi olan ses protezleri ile hastalar basit bir eğitim sonrasında oldukça anlaşılabilir ve işitilebilir bir şekilde konuşabilmektedirler. Bu çalışmada Ankara Numune Hastanesi 2. KBB Kliniğinde 2 yıldır kullanmakta olan Provox ses protezi ile ilgili Klinik bilgi verilmiştir.

Tracheaesophageal Puncture and Provox Voice Prosthesis in Speech Rehabilitation after Total Laryngectomy

Akşit M.A., Özdem C., Ölçer S., Dağlı Ş.

The main cause of refusing the operation in patients with laryngeal carcinoma is the fear of losing voice. Besides numerous surgcal procedures to produce voice, esophageal speech with has the same past with the historical development of total laryngectomy may produce a satisfactory voice with a special training. Vocal prosthesis which have approximately 20 years past may produce and audible and undrestandable speech with a simple training. In this study, clincal knowledge about the Provox voice prosthesis which has been used in Ankara Numune 2nd E.N.T. Department for 2 years is given.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/243-247

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale