Mediastinal Diseksiyon

Çetin C., Özturan O., Erpek G., Saydam L., Taşel M., Özlüoğlu L.

Total larinjektomiyi takiben stoma çevresinde kanser nüksü, üstesinden gelinmesi oldukça güç bir problem olarak kabul edilmektedir. Palyasyona yönelik olarak değerlendirilebilecek tek tedavi seçeneği cerrahi girişim, yani mediastinal diseksiyondur. Mediastinal diseksiyon, pektoralis majör myokutan flebi (PMMF) uygulamaya konduğundan beri, ilk önerildiği dönemlerdeki morbiditeyi ve mortaliteyi taşımamakla birlikte, halen alanımızda yapılan en majör ameliyatlardan biri olmak özelliğini korumaktadır. Yazımızda, mediastinal diseksiyon ve PMMF tekniğiyle rekonstrüksiyon yapılan 4 hasta takdim edilmiş, cerrahi teknik tarif edilmiş ve bu seride karşılaşmış olduğumuz problemler incelenmiştir.

Mediastinal Dissection

Çetin C., Özturan O., Erpek G., Saydam L., Taşel M., Özlüoğlu L.

Peristomal recurrence of epidermoid cancinoma is one of the most unpleasent complications occuring after total laryngectomy. Various radiotherapy and chemotherapy protocols have been recommended with almost near zero success rate. Surgical salvage via mediastinal disection remains as the only therapeutic option, but still with considerable perioperative and postoperative complication rate despite to recent introduction of pectoralis major myocutaneous flap reconstruction technique into this area. This article describes four patients who have undergone mediastinal dissection and PMMF for parastomal recurrence. We also gave the details of surgical techniqe and emphasized of our problems with this technique.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/253-257

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale