Vazomotor Rinitler

Önerci M., Öğretmenoğlu O.

Vazomotor rinitler etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastalık grubunu ifade eder. Bu grupta parasempatik sistem ile sempatik sistemini burundaki etkisi arasında bir dengesizlikle beraber hiperreaktif bir nazal cevap söz konusudur. Bu makalede Vazomotor rinitler ve özellikleri incelenmiştir.

Vasomotor Rhinitis

Önerci M., Öğretmenoğlu O.

Vasomotor rhinitis includes a group of disease with unknown etiology. İn this group there is an imbalance between the nasal control of parasymphathetic and sympathetic system with a hyperreactive nasal response. İn this article vasomotor rhinitis and its features are reviewed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1(4)/282-283

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale