Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler
 

Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler

Özeri C., Samim E., Göçmen H., Eryılmaz A.

Ankara Hastanesinde 5 yıllık dönemde temporalis fasya ve underlay teknikle yapılan bütün çocuk timpanoplastileri gözden geçirilmiştir. Kolesteatomsuz, en az 6 ay kontrole gelen, daha önce aynı kulaktan öpere edilmemiş olgular çalışmaya alınmıştır. Toplam 16 yaşından küçük 53 olgu, prognostik faktörlerin greft başarısına ve başarılı olacak olguların seçimine etkilen açısından incelenmiştir. Greft başarı oranı %81'dir. 8-12 yaş grubunda %74, 13-16 yaş grubunda %83 başarı elde edilmiştir. (p>0.05). Yaşın, kulağın nemli yada kuru olmasının, tekniğin greft başarısına etkisi olmamıştır. Sadece operasyonları asistanlar ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen hastalarla ve diğer kulakta negatif basınç ve SOM tesbit edilen hastalarda istatistiki fark elde edilmiştir. Sonuç olarak, timpanoplasti çocuklarda her yaşta yapılabilir ancak hasta seçiminde bazı faktörlere önem verilmesi gerekmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:1 Syf:5

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale