Maksiller Sinüs Hipoplazisi

Akçalı Ç., Soylu L., Yurdakul H., Aksungur E.

Maksiller sinüs hipoplazi ve aplazileh çok sık karşılaşılmayan klinik antitelerdir. Tedaviye dirençli sinüs şikayetlerinde ayırıcı tanıda mutlaka maksiller sinüs hipoplazisi akla gelmelidir. Her ne kadar direkt grafilerle hipoplazi saptanabilirse de, bilgisayarlı tomografi kesin tanıda oldukça faydalı bilgiler sunar. Orbita tabanı çukurluğunun artması, nazal fossa transvers çapının genişlemesi, nazal kavite ile hipoplastik sinüs arasındaki kemik duvarın laterale doğru yer değiştirmesi sıklıkla rastlanılan tomografi bulgularıdır. Bu makalede uzun süre maksiller sinüzit tanısı ile tedavi ve bilgisayarlı tomografi ile maksiller sinüs hipoplazisi tanısı konan iki vaka sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:2 Syf:83

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale