Larıngeal Schwannoma

Özdem C., Koç C., Özcan K. M., Kara C.

Schwannomaya larinkste nadir rastlanmaktadır. Literatürde toplam 115 vaka yayınlanmıştır. Kliniğimizde öpere edilen laringeal schwannoma vakası nedeniyle konuyla ilgili literatür incelenmiş, hastalığın tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:2 Syf:87

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale