Larıngeal Schwannoma

Özdem C., Koç C., Özcan K. M., Kara C.

Schwannomaya larinkste nadir rastlanmaktadır. Literatürde toplam 115 vaka yayınlanmıştır. Kliniğimizde öpere edilen laringeal schwannoma vakası nedeniyle konuyla ilgili literatür incelenmiş, hastalığın tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:2 Syf:87

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale