Larıngeal Schwannoma

Özdem C., Koç C., Özcan K. M., Kara C.

Schwannomaya larinkste nadir rastlanmaktadır. Literatürde toplam 115 vaka yayınlanmıştır. Kliniğimizde öpere edilen laringeal schwannoma vakası nedeniyle konuyla ilgili literatür incelenmiş, hastalığın tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:2 Syf:87

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale