Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Larinks Kanserlerinde Servikal Lenf Nod Metastazlarının Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri
 

Larinks Kanserlerinde Servikal Lenf Nod Metastazlarının Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri

Özdem C., Ensari S., Akhan O., Turgut S.

Larinks karsinomlu hastalarda, uygulanacak cerrahiyi planlamada ve prognozu tayinde önemli olan boyundaki metastatik lenf nodlannı preoperatif tespit etmek amacıyla, 16 hastaya boyun ultrasonografisi (US} yapıldı. Boyunda metastaz varlığı araştırıldı. Gizli (occult) metastaz yüzdeleri postoperatif histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılarak tespit edildi. US'nin güvenirliği araştırıldı.US duyarlılığı %WO, özgüllüğü %80 olarak bulundu. Pozitif tahmini değer %67, negatif tahmini değer ise %100 olarak bulunmuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:2 Syf:129

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale